Καλωσορίσατε στον ιστότοπο του γραφείο μας στην Αθήνα

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για εμάς και τους τομείς της πρακτικής μας, καθώς και για πρόσφατες εκδηλώσεις και εξελίξεις στο πεδίο του Ελληνικού δικαίου. Αν χρειάζεσθε περαιτέρω πληροφορίες ή βοήθεια, είμαστε στην διάθεσή σας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

Παρέχουμε την πλέον αξιόπιστη καθοδήγηση και νομικές υπηρεσίες του υψηλότερου δυνατού επιπέδου, σε ένα περιβάλλον επαγγελματισμού, υπευθυνότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας. 

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε...

 • Διαχείριση κινδύνων από ποινικές διαδικασίες για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα
 • Ποινική εκπροσώπηση και υπεράσπιση
 • Αντιμετώπιση αιτημάτων έκδοσης, Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης και διαδικασιών δικαστικής συνδρομής
 • Δυναμική επιδίωξη αξιώσεων με τα μέσα του ποινικού δικαίου 
 • Διεπιστημονική και διασυνοριακή συνεργασία
 • Εσωτερικές έρευνες σε επιχειρήσεις και εισαγωγή μέτρων συμμόρφωσης και ελέγχου
 • Αστική και εμπορική εκπροσώπηση σε υποθέσεις με Ελληνο-Γερμανικό χαρακτήρα
 • Διαχείριση κληρονομικών ζητημάτων και ακινήτων σε υποθέσεις με Ελληνο-Γερμανικό χαρακτήρα
Sitemap | Share | Print
 • ENG  |  
 • GR  |  
 • RU

Π. Καλλιγά 35
114 73 Αθήνα

www.androulakis-law.com
athens@androulakis.net
Τηλ:          +30 210 6451878
                 +30 210 6412169
Φαξ:         +30 210 6452029